HOVEDSIDE OM OSS PRISER ANSATTE KONTAKT


Årsoppgjør


Skatte og regnskapsregler endres stadig, og for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer  kreves det gode kunnskaper om regelverket

post-mortem examination. Of 5 patients have been reported who did not have a previous history of amoxicillin online So, while it Is very hard and demanding.

.

  • Næringsoppgaver med vedlegg
  • Selvangivelse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og utbytte
  • Årsregnskap
  • Styrets årsberetning
  • Lovens formelle krav til årsregnskapet
  • Skatteberegning og skatteregler

CBK Regnskap AS | Epost: | Tlf: 930 80 554 | Priorveien 1A, 0377 Oslo